česky anglicky

Převod zeměpisných souřadnic

Tato online aplikace pro geocaching převede zadané souřadnice do jiných systémů (WGS84. JTSK, S42 a S42 pravoúhlé, UTM).

Zadejte souřadnice ve formátu hDD,DDDDDD.

D.DDD °

°
°