česky anglicky

Převod čísla z/do různých číselných soustav

Tato online aplikace pro geocaching převede zadané číslo z nebo do jiných číselných soustav.
Do pole Číslo ke zpracování zadejte číslo, které se má převést.
Pokud chcete krátký a rychlý převod, zaškrtněte pole Jednoduše a rychle. Bude použita automatická detekce základu číselné soustavy (pokud bude detekován základ menší než 10, bude použit základ 10) a zkrácený výpis výsledků.
Pokud chcete použít automatiskou detekci číselného základu, zatrhněte pole Autodetekce základu.
Pakliže vám stačí základní výpis převodu (jen dva převody), zatrhněte volbu Krátký výpis.
Chcete-li zadat vlastní číselný základ, vyberte jej z nabídky Číselný základ.
Pokud máte vše zvoleno, stiskněte tlačítko Odeslat!